جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

r />عدم حساسیت مولد پالس GnRH به سرکوب استروئید جنسی در دوران بلوغ می تواند یک مکانیسم احتمالی برای اختلالات perimenarchal مشاهده شده در دختران نوجوان هیپرآندروژنیسمی باشد که به نظر می رسد تظاهرات اولیه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

ری گرفتن از آموزه‌های روانشناسان و نشانه‌شناسان به پژوهشی موردی از دو اثر محبوب نوجوانان در هالیوود پرداخته و با تحلیل نمادهای به کار رفته در الگوهایشان چگونگی تأثیرگذاریشان بر ارزش‌گذاری‌های مخاطب نوجوان را مورد Read more…

مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3

قیق باکدام جهت‌گیری ‌و به چه میزان به‌نمایش درآمده‌اند؟ـ گناهان کبیره و صغیره‌ی سریال کدامند؟ جهت‌گیری آنها در سریال چیست؟ سهم هریک در سریال چه‌قدر است؟ـ شخصیت‌های مثبت و منفی سریال کدامند؟ـ خصائل و صفات Read more…